644 random dice roll results are used as a source of noise which, after passing through the generator of code resulted in 59 lines of Vinylogos. the resulting code describes a structure of new family of Vinyls

644 losowe wyniki rzutu kostką stanowią źródło szumu, który po przepuszczeniu przez generator kodu zaowocował 59 linijkami Vinylogosu. uzyskany kod stanowi opis struktury nowej rodziny Vinylowców.