visual artist

Barany

(2021)

Barany to patofuturystyczny komiks o Polsce osadzony w bliżej nieokreślonej przyszłości. Świat oglądamy oczami tytułowych Baranów – członków przemocowej subkultury żyjącej na marginesie zaawansowanego technologicznie turbokapitalistycznego społeczeństwa. Barany nie tylko walczą o byt w obliczu ekonomicznego kryzysu, ale walczą też o swoją kulturę i tożsamość w świecie w którym kultura i tożsamość są całkowicie utowarowione, a produkty i ich awatary stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Barany to pierwszy zeszyt z zaplanowanej serii.

Barany (Rams) is a patofuturistic comic book about Poland set in an undefined future. We look at the world from the perspective of Rams – members of the violent subculture living on the periphery of a technologically advanced turbo-capitalist society. Facing economic crisis Rams fight for existence, but they also fight for their culture and identity in a world where culture and identity are completely commodified, while products and their avatars become active participants of social life. Barany is the first issue of a planned series.

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1