visual artist

The Spiritual Hierarchies

2009, Galeria Ikona, Łódź

 

 

THE SPIRITUAL HIERARCHIES / DUCHOWE HIERARCHIE

Spiritual Hierarchy is a project about  shaping of the physical body. In his works Rudolf Steiner described the development of matter as a cyclical rise of the being to ever higher levels of spiritual hierarchy. Steiner describes the body as a direct product of dialectical processes occurring on a spiritual level; fractality of surrounding forms is the imprint of many levels of spiritual development. This description of the internal dynamics of the form I adapted as my painting strategy.

Duchowe Hierarchie to projekt poświęcony formowaniu się ciała fizycznego. Rudolf Steiner opisał w swoich dziełach rozwój materii jako cykliczny awans bytu na coraz wyższe stopnie duchowej hierarchii. Steiner opisuje ciało jako bezpośredni twór dialektycznych procesów zachodzących na poziomie duchowym; fraktalność otaczających nas form jest odciskiem wielu etapów duchowego rozwoju. Ten opis wewnętrznej dynamiki form zaadaptowałem jako malarską strategię.

 

2009, Galeria Ikona, Łódź

 

 

2009, Galeria Ikona, Łódź

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1