visual artist

Peas and Carrots

2012, Biogenesis, Galeria Arsenał, Białystok

.

PEAS AND CARROTS / MARCHEWKA Z GROSZKIEM (2009-2011)

Peas and Carrots tell a story of birth of the form phenomenon. Two contrasting elements constitute a dictionary of a project. It’s grammar is the proportion. All works of the series are created as a chaotic mixture with anomalies appearing from time to time: a vestigial quantitys of order and perceptible structures.

Marchewka z Groszkiem opowiada historię narodzin zjawiska formy. Dwa kontrastowe elementy tworzą słownik projektu. Jego gramatyką jest proporcja. Wszystkie prace z cyklu powstają jako chaotyczne mieszaniny w których od czasu do czasu występują anomalie: śladowe ilości porządku i dających się wyłowić okiem struktur.

 

2009, Peas and Carrots, [v]iuro, Warsaw

 

 

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1