the black Vinyl

Black Vinyl, in a picture below its final version, from exhibition Biogenesis in Galeria Arsenał, Białystok.

Czarny Vinylowiec, na zdjęciach niżej jego finalna wersja, tak, jak prezentuje się na wystawie Biogeneza w Galerii Arsenał w Białymstoku.