visual artist

Hominid Transculture

+gibbons

Hominid transculture is a political proposal referring to a series of current ecological crises involving apes. It is based on the concept of Collective described by Bruno Latour. Just as you can no longer defend the objectivity of nature, so it is no longer possible to talk about non-human apes without giving their voice to them. This is possible through the figure of a spokesperson who represents non-human organisms under public procedures.

The project was implemented in 2016-2018, it consists of film documentation of lives of gibbons. The project is a doctoral dissertation at the University of the Arts Poznan (2019).Transkultura Hominidów to propozycja polityczna odnosząca się do serii aktualnych kryzysów ekologicznych, będących udziałem hominidów. Zbudowana jest w opaciu o koncepcję Kolektywu opisaną przez Bruno Latoura. Tak jak nie da się dłużej bronić obiektywności natury, tak też nie da się dłużej mówić o pozaludzkich hominidach bez oddania głosu im samym. Jest to możliwe poprzez figurę rzecznika, który w ramach publicznych procedur reprezentuję organizmy pozaludzkie.

Projekt był realizowany w latach 2016-2018. Na projekt składa się filmowa dokumentacja życia gibonów. Projekt stanowi pracę doktorską na Uniwersytecie Artsytycznym w Poznaniu (2019).

2018 BREAKFAST / ŚNIADANIE
video, 13’460 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1