2012, Biogenesis, Galeria Arsenał, Białystok

 

THE GLOBULES / KULECZKI (2010-2015)

In physics handbooks globules appear as a metaphor for discontinuity of matter. It is a remnant of newtonian description of reality. Globules can represent both planets, and molecules or atoms. The Globules project takes that metaphor literally, and allows to enjoy that illusion of simplicity and order.

W podręcznikach do fizyki kuleczki są metaforą nieciągłości materii. Jest to pozostałość po newtonowskim opisie rzeczywistości. Kuleczki mogą reprezentować planety, cząsteczki, atomy. Projekt Przygody Kuleczek traktuje tą metaforę dosłownie, pozwala cieszyć się ułudą prostoty i ładu.