visual artist

Vinylowiec

The Vinyl is unending project of building pictural objects basing on two technical principles: growth and accumulation of separate pieces. It’s body is built of layering self-adhesive foil. It is free of arbitrary content and autonomous. It tells the dialectical story of the form.

Vinylowiec to niekończący się projekt polegający na budowaniu malarskich obiektów w oparciu o dwie techniczne zasady: przyrost i łączenie osobnych fragmentów. Jego ciało powstaje z nawarstwiającej się folii samoprzylepnej. Jest wolny od arbitralnych treści i autonomiczny. Opowiada dialektyczną historię formy.

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1