visual artist

Implant

2004, Centre for Contemporary Art, Warsaw

 

Implant (2003-2005)

Implant is the first in a series of my projects dedicated to the structure and dynamics of nature. Implant was born in an intuitive way, as a post-pictorial plaything, set of sticker samples used to build organic forms. It was important to hold a project for many months, so that in it’s interior occurred gradual changes of structural paradigm. On the one handImplant is an „image in the cloud”, which can always appear in a different way. On the other hand, the effect of the project is scattered pictorial body a collection of related specimen.

Implant to pierwszy z cyklu moich projektów, których tematem jest struktura i dynamika przyrody. Implant narodził się w sposób intuicyjny, jako post-malarska zabawka, zestaw samoprzylepnych sampli służących do budowania organicznych form. Istotnym doświadczeniem było rozpisanie projektu na wiele miesięcy, dzięki czemu w jego wnętrzu zachodziły stopniowo zmiany konstrukcyjnego paradygmatu. Implant to z jednej strony „obraz w chmurze”, mogący każdorazowo aktualizować się w inny sposób. Z drugiej strony efektem projektu jest rozproszone obrazowe ciało, zbiór spokrewnionych ze sobą okazów.

 

 

 

 

 

 

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1