visual artist

Vinylogos

Vinylogos to język zbudowany z 12 znaków. Każde zdanie Vinylogosu rozpoczyna znak otwarcia:


.
.

Do wskazywania na określone elementy w zbiorach Vinylowców służą kwantfikatory:


.
.

Kierunki w przestrzeni określają okoliczniki miejsca. Czarny symbol zawiera zmienną informującą o ilości dostępnych osi, a biały wskazuje która z nich ma zostać użyta.


.
.

Symbol informujący o akumulacji elementów na wspólnej warstwie występuje w każdym zdaniu Vinylogosu:


.
.

Symbol informujący o ilości powtórzeń warstwy, całego zdania, lub nawiasu:

.
.
.

Każde zdanie vinylogosu składa się z podmiotu, dopełnienia i orzeczenia, ale bardziej rozbudowane zdania mogą zawierać także okolicznik miejsca, dopełnienie szeregowe, oraz okoliczniki okreslające ilość.

.
.
.

przykładowe zdanie Vinylogosu wraz z tłumaczeniem:

 

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1