visual artist

Vinylogos Generator

The code allowed Vinyl to be subjected to new stimuli. One of them was creating a completely random sentences, which entails a completely unpredictable composition of a Vinyl. So idea of random Vinylogos generator began to develop. The premiere of the generator as a concept took place at the exhibition Biogenesis in Arsenal Gallery in Białystok. It was a chart there presenting in a graphic form the whole structure of the language, along with the assigned probabilities system that allows through a roll of the dice to construct a completely unpredictable sentences. It was actually mathematical graph, and the ultimate test for its correctness was to transfer it to the computer environment. In 2013 Krzysztof Gajewski undertook the creation of electronic incarnation of the generator. Together we have created Vinylogos Generator 1.0

December 4, 2013 during the premiere of the program in the gallery Propaganda was generated piece of code on the basis of which new Vinylowiec is just formed. It was the kind of performance relying on the artist commitment to follow in future work after randomly generated commands.

The project was completed under the scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage.


START GENERATOR

 

Istnienie kodu pozwoliło na poddanie formy Vinylowca nowym bodźcom. Jednym z nich było tworzenie zupełnie przypadkowych zdań, co pociąga za sobą kompletnie nieprzewidywalną kompozycję Vinylowca. Tak zaczęła rodzić się konceopcja generatora losowego Vinylogosu. Premiera generatora jako samej idei miała miejsce na wystawie BIOGENEZA w Białostockim Arsenale. Pojawiła się tam plansza stanowiącą graficzny zapis całej struktury języka wraz z przypisanym systemem prawdopodobieństw pozwlającym poprzez rzut kostką konstruować zupełnie nieprzewidywalne zdania. Był to de facto matematyczny graf, a ostatecznym sprawdzianem dla jego poprawności było przeniesienie go w środowisko komputera. Stworzenia elektronicznego wcielenia generatora podjął się Krzysztof Gajewski. Razem stworzyliśmy Generator Vinylogosu 1.0

4 grudnia 2013 podczas premiery programu, w galerii Propaganda wygenerowany został fragment kodu, na podstawie którego powstaje właśnie nowy Vinylowiec. Był to swoisty performance, polegający na zobowiązaniu artysty do podążania w przyszłej pracy za losowo wygenerownym ciągiem poleceń.

Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 URUCHOM GENERATOR

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


Powered by Wordpress using the theme bbv1